Βοηθάμε τον κόσμο να μεγαλώνει από το 1983

Πιάτο ανθεκτικό στη φθορά